Naziv firme:
AUTOCENTAR SKOLJIC D.O.O.
Sjedište firme:
Vukovo 25
74260 Tesanj
Pravna forma:
Telefon:
+387 32 663 552
Fax:
+387 32 664 584
E-mail:
Broj registra
Sudski registar:
OIB
PDV-ID:
IBAN:
BIC
GISA broj: